Monday, March 28, 2011

जुस्त अ लित्तले टॉक विथ Jesus

तोनिघ्त इ विसितेद माय ओल्ड चुर्च। थे हद अ सिंग एंड आईटी वास वोंदेर्फुल। थे सनदओने ऑफ़ माय फवोरिते सोंग्स। जुस्त अ लित्तले टॉक विथ जेअसुस। माय स्पिरिट्स अरे लिफ्तेद उप सो मच आफ्टर थे निघत.

No comments: